شیر سیلندر چرخدار پودر و گاز
جنس بدنه : برنج ویژه فورج با استاندارد C37700
جنس دسته شیر : آلومنیوم تحت فشار (دای کست)
با پوشش رنگ استاتیک
جنس ضامن : آهن