آزمایشگاه تخصصی سام فایر

آزمایشگاه سام فایر یکی از معتبر ترین و تخصصی ترین آزمایشگاهای تست اسپرینکلر و شیر های سیلندرCO2 – OXIGEN و … را در سراسر کشور نیز دارد ، که با دارا بودن بروز ترین تجهیزات تست مکانیکی و شیمیایی کلیه قطعات و تولیدات را تست کرده و بعد از حصول نتیجه مثبت اسنبل شده و مجدد بعد از بازنگری کنترل کیفی راهی بازار های داخلی و خارجی میشود .